Liturgiczna Służba Ołtarza inaczej zwana ministrantami działa w naszej parafii od dawna. Mogą do niej należeć chłopcy chętni do posługiwania w kościele i chcą czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Najmłodsi z nich to Ci którzy przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej. Spotkania tak zwane „zbiórki” odbywają się co czwartek (oprócz pierwszych czwartków miesiąca) w salce katechetycznej. Podczas których porusza się temat spraw bieżących i wyjaśnia różne funkcje przy ołtarzu. Ministranci podzieleni są na sześć grup (jedna na jeden dzień tygodnia). W niedziele i święta na Mszę Świętą przychodzimy rotacyjnie. Za obowiązkowe i nieobowiązkowe „służenie” dostajemy punkty, które później decydują o ilości wizyt duszpasterskich.

W okresie letnim organizujemy ogniska i mecze towarzyskie. Chętni ministranci mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych w sali gimnastycznej przy gimnazjum. W czasie wakacji jest organizowany wyjazd na Turnus LSO, podczas którego uzyskujemy stopnie oraz posługi ministranckie. Jest to wpisywane do naszych legitymacji.