Górskie tło

Co daje Nam chrzest?

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej. Kodeks Prawa Kanonicznego

Gdzie przyjąć chrzest?

Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia.Chrzest dzieci odbywa się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców. Na Chrzest w innym kościele parafialnym, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania.

Kiedy zgłosic chrzest?

Wolę ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu. Zgodnie z prawem Kościoła katolickiego, chrzest jest udzielany dziecku, kiedy o to prosi przynajmniej jedno z rodziców oraz istnieje uzasadniona nadzieja, że będzie ono wychowane w wierze katolickiej – prosząc o chrzest tym samym rodzice zobowiązują się do wychowywania swojego dziecka w wierze Kościoła katolickiego.

Potrzebne dokumenty

  • akt urodzenia dziecka,
  • pełne dane rodziców dziecka (rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania, data ślubu, itp.)
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania) - jeżeli nie są mieszkańcami naszej parafii, zaświadczenie od swojego księdza proboszcza, że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi.

Przy wyborze chrzestnych

Pamiętajmy wybierając rodziców chrzestnych, że do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • ukończył szesnaście lat,
  • jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić oraz jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.