Górskie tło

Co daje sakrament chorych?

Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. Kodeks Prawa Kanonicznego

Sakrament chorych to nie ostatnie namaszczenie

SAKRAMENT TEN, JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE, CHRZEŚCIJANIN PRZYJMUJE W CHOROBIE. JEST TO SAKRAMENT, KTÓRY DAJE PRZYJMUJĄCEMU GO SPECJALNĄ ŁASKĘ UMOCNIENIA W CHOROBIE, ŁASKĘ ŁĄCZENIA CIERPIENIA ZE ZBAWCZYM CIERPIENIEM CHRYSTUSA ORAZ ŁASKĘ CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZYJMOWANIA I PRZEŻYWANIA CHOROBY. DLATEGO NIE NALEŻY SIĘ BAĆ PRZYJMOWANIA TEGO SAKRAMENTU! SAKRAMENT CHORYCH MOŻNA PRZYJMOWAĆ WIELOKROTNIE. ZAWSZE WTEDY, GDY DOŚWIADCZAMY CIĘŻKIEJ CHOROBY.

Sakrament chorych, kiedy i gdzie?

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się w naszej parafii osobom ciężko chorym w ich własnym mieszkaniu, na każde wezwanie kapłana.

Co zrobić przed przybyciem kapłana?

W miarę możliwości, przed przybyciem kapłana postarać się by:

  • ubrać czysto chorego (z wyjątkiem nagłych wypadków),
  • posprzątać mieszkanie,
  • nakryć stół białym obrusem,
  • na stole umieścić krzyż, świece, wodę święconą i kropidło, tamponiki z waty oraz czystą wodę w szklance i łyżeczkę (do ewentualnego popicia przez chorego),
  • wyłączyć radio i telewizor.

Sakrament chorych według prawa

§1. Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. §2. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze. Kodeks Prawa Kanonicznego