KSM przy Kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Zagorzycach Górnych działa od kilku lat. Do KSM-u może należeć młodzież od pierwszej klasy gimnazjum. Obecnie jest nas około dwadzieścia osób. Spotkania odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej.

Na spotkaniach poruszamy różne tematy związane z wiarą, religią czy sensem ludzkiej egzystencji. Organizujemy także spotkania biblijne, na których czytamy wspólnie i omawiamy treść Pisma Świętego. Na nasze spotkania zapraszamy też gości, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami z życia duchowego. Członkowie KSM-u biorą udział w licznych wyjazdach, wycieczkach, rekolekcjach, spotkaniach czy pielgrzymkach. Rozwijają i pogłębiają na nich swoją wiarę. Wielokrotnie członkowie brali udział w pieszej pielgrzymce do Częstochowy czy zjeździe młodzieży w Dębowcu. Organizujemy także wspólne zabawy, ogniska czy wyjazdy. Również w swojej parafii KSM nie zawodzi. Bierzemy udział w licznych nabożeństwach, czuwaniach, w odmawianiu różańca i prowadzeniu Drogi Krzyżowej. Dbamy także o wystrój naszej świątyni, przygotowując szopkę na Boże Narodzenie czy wieńce na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Co roku robimy swoją własną palmę na Niedzielę Palmową i ołtarz na Boże Ciało. Bierzemy także udział w zbiórkach pieniędzy na różne szczytne cele. Bardzo serdecznie zapraszamy na nasze spotkania młodzież z całej parafii, która przez modlitwę i zabawę chce jeszcze bliżej poznać Boga.