Górskie tło

Co daje Nam sakrament pokuty?

W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę. Kodeks Prawa Kanonicznego

Kiedy można przysąpic do sakramentu pokuty?

Do sakramentu pokuty i pojednania w naszej parafii można przystąpić każdego dnia pół godziny przed Mszą Świętą.

Przed przystąpieniem do sakramentu.

Przed przystąpieniem do sakramentu pokuty, warto sobie przypomnieć warunki dobrej spowiedzi, z których pierwsze trzy należy wypełnić przed przystąpieniem do konfesjonału:

  • rachunek sumienia,
  • żal za grzechy,
  • mocne postanowienie poprawy,
  • szczera spowiedź,
  • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Rozgrzeszenie

Po otrzymaniu rozgrzeszenia pozostaje do wypełnienia zadana pokuta i naprawienie szkód wyrządzonych swym postępowaniem