Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników , które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Poniższa Pola Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu , który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1. Cel działania serwisu

Strona Parafia Zagorzyce jest statycznym serwisem internetowym mającym na celu przekazywanie użytkownikom informacji dziejących się w parafii.

§2. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych: rejestracji i utrzymywania konta administratora i osób zarządzających portalem
 • Realizacji usług elektronicznych: Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§3. Dane udostępniane serwisom zewnętrznym

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

§4. Dane jakie gromadzimy

anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • adres IP

Dane wykorzystywane podczas logowania

 • adres IP
 • Hasło
 • Login / adres e-mail

§5. Dostęp do danych przez podmioty zewnętrzne

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

§5a. Dane podawane w Ogłoszeniach Parafialnych oraz Intencjach Mszy Świętych

Dane umieszczone w Intencjach Mszy Świętych oraz Ogłoszeniach Parafialnych są do wyłącznego użytku w ramach obsługi i funkcjonowania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim.
Jednocześnie zabrania się udostępniania wyżej wymienionych danych w celach innych niż obsługa serwisu ParafiaZagorzyce.
W celu bezpieczeństwa i ochrony prywatności serwis minimalizuje konieczność umieszczania danych osobowych na podstronach w ramach całego serwisu.
Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych. Serwis stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

§5b. Udostępnianie zdjęć oraz obrazów

Zdjęcia oraz obrazy umieszczone w serwisie są do wyłącznego użytku w ramach obsługi i funkcjonowania serwisu ParafiaZagorzyce.
Zakazuje się udostępniania zdjęć oraz obrazów i grafik w celach innych niż cele obsługi serwisu.

§6. Bezpieczeństwo danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§7. Dane administratora serwisu

 • Adres korespondencyjny: Zagorzyce Górne 224, 39-126 Zagorzyce
 • Adres e-mail: kontakt@parafiazagorzyce.cba.pl
 • Numer telefonu: 17 745 27 07

§8. Zmiany w polityce prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.