Górskie tło

Co daje bierzmowanie?

Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili. Kodeks Prawa Kanonicznego

Kto może przyjąć sakrament?

W naszej Diecezji, z zasady, Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży klas ósmych szkoły podstawowej, co nie wyklucza osób starszych, które jeszcze nie przystąpiły do tego sakramentu, by mogły go otrzymać.

Bierzmowanie w parafii czy poza nią?

Sakrament Bierzmowania ochrzczeni przyjmują z zasady w swojej wspólnocie parafialnej, a więc w środowisku, w którym na co dzień mają składać świadectwo wiary i budować Kościół jako uczniowie i świadkowie Chrystusa.

Kto może przystąpić do bierzmowania?

Dopuszczony do Bierzmowania może być ten, kto uczestniczy w sakramentalnym życiu Kościoła i w parafialnym przygotowaniu do tego sakramentu, a w wypadku młodzieży, także w katechizacji szkolnej. Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania. W czasie przygotowania kandydaci powinni częściej przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii świętej. Wiek kandydatów, szczegółowy program przygotowania młodzieży i czas jego trwania określają odrębne przepisy. Starszą młodzież szkolną, która nie przystąpiła do Bierzmowania we właściwym czasie, należy włączyć do zwykłego przygotowania parafialnego.