Od 1970 r. pod dyrekcją Pana Organisty Mieczysława Pazdana istnienie w naszej parafii chór. Dawniej mieszany, jednak z biegiem lat pozostał tylko męski, 4 głosowy. Aktualnie do chóru parafialnego należy około 30 mężczyzn. Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, zazwyczaj w środy i czwartki po wieczornej Mszy Świętej w salce katechetycznej. Śpiewem staramy się uświetnić uroczystości parafialne ale nie tylko. W Niedzielę Palmową jak i Wielki Piątek śpiewamy z podziałem na role Mękę Pańską. Swoim śpiewem uświetniamy święta, odpusty, prymicje i wizytacje w naszej parafii. Bardzo chętnie zapraszamy do włączenia się w szeregi chóru parafialnego i chwalenia Boga śpiewem.