Zapytanie ofertowe (pliki do pobrania):

    1 Zapytanie ofertowe

    2 Formularz ofertowy

    3 Wzor umowy

    4 Wykaz prac

 

Protokół z przeprowadzenia postępowania zakupowego "Konserwacja i restauracja ołtarze głównego z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach - etap II" - PLIK DO POBRANIA